All Exhibitions

Dominika Jackuliaková / Barbora Tomíková / Rekurzia

05/01/2016

Dominika Jackuliaková / Barbora Tomíková / Rekurzia
kurátor: Juraj Starovecký

17.12 2015 – 16.1 2016

Vernisáž 17. 12 o 17:30

Prvé kultúrne prejavy človeka, v zmysle materializácie jeho vlastných predstáv, vychádzali z odrazu, ktorý v ňom zanechávala prírodná krajina. Tá sa stala východiskovým bodom pre budovanie vlastného, ľudského prostredia. Dominika Jackuliaková sa vo svojich posledných projektoch zamýšľa nad antropogénnymi vstupmi človeka do krajiny, jeho vzťahu k materiálu a hmote pochádzajúcej z prírody. Jej vizuálny výskum sleduje človeka skrz jeho kultúrnu stopu, ktorú zanecháva vo svojej vlastnej interpretácii prírody. Tento princíp naznačuje istý rekurzívny pohyb
z prírodného do kultúrneho a opäť k prírodnému. Od človeka k prírode uniká svojimi, často až performatívnymi, fotogra ami Barbora Tomíková.
V snahe rozplynúť sa v divokej prírode sa sama stráca v lese, na skale, v jazere, v nesmiernej krajine, v ktorej sa naša existencia stáva zanedbateľnou. Práve tam, kde sa strácame
a znovu nachádzame, odkiaľ čerpáme a kde sa večne inšpirujeme, je miesto nášho nekonečného návratu.

Juraj Starovecký

Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image