All Exhibitions

Momenty a momentky

15/06/2011
logo

Výstava Zlínská VŠUP 1959 – 2011 s podtitulem Momenty a momentky představuje uplynulé půlstoletí v osmi situacích, které ovlivnily výuku ve škole a následně i podobu průmyslového designu. Jedná se o historické milníky i zdánlivě neduležité situace, které v sobě historii obsahují a navíc se v pruběhu času opakují. Vedle důležitých momentů je představenasérie fotografických momentek, které ve zpětném pohledu pomáhají dotvořit mozaiku o fungování školy v její minulosti i v současnosti. Důležitost vzniku detašované katedry designu ve Zlíně je dána její návazností na Školu umění, která ve měste fungovala v rámci firmy Baťa už od konce třicátých let. V odlišných podmínkách zopakovala podnětnou praxi německého Bauhausu a jako první se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Právě zde byly pod vedením Vincence Makovského položeny základy československého designu. Po roce 1945 byla škola začlenena do systému středních škol, poté zestátněna a přeložena do Uherského Hradiště. Zpátky do Zlína se vrátila roku 1959, kdy se pod VŠUP podařilo zřídit samostatné detašované pracoviště vedené Zdeňkem Kovářem, jedním z klíčových průmyslových designéru té doby. Koncepce nově vzniklého ateliéru tvarování strojů a nástrojů vycházela z dobových názorů na roli průmyslu, důsledně prosazováno bylo uplatnování ergonomického principu a humanizace pracovního prostředí. Detašované pracoviště se stalo významným střediskem, na než se obraceli státní výrobní podniky (Tatra Kopřivnice, Tesla, LET Kunovice a další). Zcela nová kapitola vývoje průmyslového designu začíná po roce 1989, kdy se do školy vrací design obuvi a vzniká Ateliér designu výrobků a dopravních prostředků a Ateliér tvorby prostředí života a práce. V současné době zde fungují dva ateliéry designu výrobku pod vedením Ivana Dlabače a Františka Buriana.

Autor koncepce: Jitka Ressová, Jan Pavézka

Kurátor výstavy: Lucie Šmardová

Grafické řešení výstavy: Jan Pavézka, studenti D2

Organizátor: VŠUP v Praze, Katedra designu ve Zlíně

Zapujčení exponátů: sbírka průmyslového designu NTM v Praze

Odborná spolupráce: Johana Pauly, Jiří Hulák, Lada Hubatová-Vacková, Jitka Ressová a další.

Fotografický cyklus Stěhování: Tomáš Hrůza

Instalace: Ondřej Červený, Kristýna Fránková, Romana Vyhnánková, Pavel Polok, Michael Tomalik, Radim Kučera, Jakub Čech, Martin Beinhauer, Denisa Řepková, Michaela Bartošová

Poděkování: Johana Pauly, Jiří Hulák, František Crhák, Blanka Švédová, Tereza Špinková, David Červený, Radim Hanke

Zvláštní poděkování: Photogether Gallery – Eva Končalová, Ondrej Hruška / www.photogether.org

VŠUP – Filip Suchomel, Jan Vanda, Milan Čangel

Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image