Students


Graduates

Dávid Pačut

Fallout

Tento príbeh sa odohráva vo svete znienom vojnou o pohonné látky. Pár rokov po svetovom konflikte a rozpade spoločnosti sa život na Zemi veľmi zmenil. Tí, ktorí prežili, bojujú o pitnú vodu a skrývajú sa pred kyslými dažďami a šialenými banditmi drancujúcimi pozostatky miest. Slovo bezpečie vymizlo zo slovníkov ľudí. Zem sa stala neúrodnou a to, čo z nej zostalo, nevystačí pre všetkých. Rádioaktívny spád spôsobil mutácie a ľudstvo sa pomaly ženie do istej záhuby.

Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image