All Exhibitions

Dominik Běhal: Je tma a změklo kamení

23/11/2017
616B4742-279E-44CA-888F-8AA2A2A73AEC

Malíř Dominik Běhal představí svůj nejnovější
soubor fresek inspirovaný dokumentem z třicátých
let minulého století s názvem The thirties in colour.
Výstava je koncipována na kontrastu barevného
pohyblivého záznamu a statických obrazů
vytvořených v historickém médiu fresky.
Autor doplnil cyklus maleb sekvenčním videem,
které ilustruje jeho zájem o minulost, historii,
zkreslení a pomíjivost.

kurátorka výstavy: Karolína Juřicová
od 15.11. do 13.12. 2017