All Exhibitions

Azbestové prázdniny

10/12/2011

Azbestové prázdniny // VŠVU v Bratislavě.

Azbestové prázdniny jsou kompilací 27 fotografů ze Slovenska, Slovinska, Mexika, USA a Polska a 5 měsíců volné tvorby.

Rekonstrukce budovy školy, při které došlo k náročné výměně starých azbestových příček, způsobila studentům neobvyklé a dlouhé prázdniny. Díky tomu měli možnost nejen relaxovat, ale dostali i velkorysý prostor na to, aby se věnovali vlastním fotografickým projektům, které nebyly omezeny zadáním ani vedené a konzultované s pedagogy. Tato výstava je bilancí tvůrčích výsledků toho, čím se jednotlivé individuality v čase tohoto období zabývaly.