All Exhibitions

Dominik Běhal – Je tma a změklo kamení

13/12/2017

15.11 – 13.12.

Malíř Dominik Běhal (*1988) vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti obor malby. Poté následovalo studium v ateliéru malby u prof. Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarného umění. V rámci studií v letech 2009-2015 prošel také ateliérem prof. Vladimíra Kokolia. V celé své tvorbě se věnuje technikám malby. Klasický formát obrazu překročil při spolupráci na designovém nábytku NARKi s Romanem Kvitou, který prezentovali na Designbloku 2015. Nyní působí v pražském Studiu PRÁM, kde má svůj malířský ateliér jako dalších 11 absolventů AVU a UMPRUM.

Název výstavy Je tma a změklo kamení si v sobě nese odkaz na prostor temného bunkru v podzemí, ve kterém se pomyslně ztrácí vnímání časoprostoru. Tato slova nenápadnou metaforou odkrývají charakter děl. Dominik Běhal svou tvorbu v posledním roce nejvíce zaměřil na specifickou malířskou techniku fresky. Tím se také odpoutal od většiny současných autorů, pracujících s multimediálními přesahy malby-objektu. Stal se tak možná pro někoho konzervativním solitérem. Samotný proces přípravy této uměleckořemeslné technologie doprovázelo experimentování autora s dostupnými materiály. Fresky jsou vytvořeny ve formě závěsného obrazu, kterou tak umělec transformoval a osvobodil od závislosti na místě určení v různých interiérech zámků a kostelů, kam bývaly  v minulosti objednávány. Nově uchopená forma fresky umožňuje jiné perspektivy k využití této přehlížené techniky.

Soubor vystavených freskových obrazů zhmotňuje barevný pohyblivý záznam dokumentárního snímku ze 30. let minulého století, zvaný The Thirties in Colour. Dokument je důležitým výchozím motivem v celé tvorbě malíře. Prezentované video bylo inspirací k rozfázování snímku do jednotlivých „sekvencí“ v prostoru formou statických obrazů, překrývajících vrstvy nasnímaných informací. Dominik Běhal aktualizuje obsahovou stránku historického media fresky zaměřením na dějiny 20. století. Paměť a historie, ať už jedince či společnosti, doprovází každou malbu.