All Exhibitions

Hluboce výživné okamžiky

11/01/2021

Kolektivní výstava studentů ateliéru Design skla se zaměřuje především na volné rozpracování vlastních myšlenek, prožitků a vjemů autorů. Možnost opětovného a dlouhodobého opuštění školního ateliéru umožnilo jakési oproštění se od dosavadního média, vznik nových forem, a noření se do témat zdánlivě běžných. Ticho. Tma. Živly. Smysly. Jistý druh meditace v konfrontaci s vymezeným prostorem. Výstava s názvem HLUBOCE VÝŽIVNÉ OKAMŽIKY ukazuje fragmenty vizuálního vnímání, opírající se o přístup k materiálu a site-specific instalaci.

The collective exhibition presents artworks of the Studio Glass Design students (TBU in Zlin, CZ) made on spec , reflecting their individual thoughts experiences and perceptions. Leaving the school studio repeatedly and for a prolonged time period resulted in a release from the medium conventions, the emergence of new forms, and immersion in seemingly ordinary topics. Silence. Darkness. Elements. Senses. A form of meditation in confrontation with a defined space. The exhibition entitled DEEP-NUTRITIONAL MOMENTS represents fragments of visual perception created with respect to the materiality and site-specific installation.

Vystavující:
Kateřina Bušová
Kristina Maňáková
Martin Jašontek
Mikuláš Starý
Alexandra Likhacheva
Tomáš Krejčí
Michaela Trávníčková
Giao Pham
Maria Sixtová