All Exhibitions

Mhouřím, a šero se stává tmou

10/12/2021

MHOUŘÍM, A ŠERO SE STÁVÁ TMOU

Magdalena Dubnová & Petr Košárek
kurátorka: Elsa Rauerová

vernisáž 28.09.2021

Jak vyfotografovat skutečnost přesahující lidské vědomí? Odkud pochází a kde se obvykle vyskytuje? Kde začíná a končí? Je to stav v mysli nebo tento stav existuje i mimo mysl nás všech? Jakou roli pro nás v životě má náboženství a spiritualita? Jak důležitý je pro člověka svět materiální a neduchovní? A jaké projevy v nevědomí má svět magie, mystiky, matematiky a racionality? Kde vyvstává nutkání vyfotografovat zdánlivě nezajímavé místo, ve kterém se teprve po vyvolání negativu probouzí zvláštní atmosféra, zcela neporovnatelná s prožitkem místa původního? Atmosféra do nás proniká, pouze tušíme, že tam uvnitř je, ale nejsme schopni ji vysvětlit. A přesto nás zajímá. Právě o to neuchopitelné „něco“ nám jde, to nám stačí. Nevědomost je také forma vědění. Samotné nic neexistuje a nula není počátek. Náhoda existuje, i když vše může mít svou příčinu.
Výstava „Mhouřím, a šero se stává tmou“ je volným dialogem autorů o věcech přesahující člověka. Magdalena Dubnová (*1997) je studentkou v ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2020 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění ve Vilniusu a o rok později úspěšně obhájila bakalářskou práci „Seděl holub na větvi a přemýšlel o životě“. Ve své tvorbě se pohybuje mezi fotografií, videem a performance. Zabývá se tématy, které vychází z existenčních podstat lidského bytí v kontextu přírody a náboženství.
Petr Košárek (*1987) během svého magisterského studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem (v ateliéru Fotografie) absolvoval roční zahraniční stáž na neapolské Accademia di Belle Arti. Po skončení studií se účastnil uměleckého rezidenčního pobytu v benediktinském klášteře v italském Conversanu. Od té doby zaujímá v jeho tvorbě, kterou je možné charakterizovat pojmy jako anachroničnost, příroda vs. umělost a původnost vs. techničnost, podstatné místo propojování fotografie a sochařství. Od roku 2017 pracuje jako fotograf Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.