All Exhibitions

Momenty a momentky

15/06/2011

Výstava Zlínská VŠUP 1959 – 2011 s podtitulem Momenty a momentky představuje uplynulé půlstoletí v osmi situacích, které ovlivnily výuku ve škole a následně i podobu průmyslového designu. Jedná se o historické milníky i zdánlivě neduležité situace, které v sobě historii obsahují a navíc se v pruběhu času opakují. Vedle důležitých momentů je představenasérie fotografických momentek, které ve zpětném pohledu pomáhají dotvořit mozaiku o fungování školy v její minulosti i v současnosti. Důležitost vzniku detašované katedry designu ve Zlíně je dána její návazností na Školu umění, která ve měste fungovala v rámci firmy Baťa už od konce třicátých let. V odlišných podmínkách zopakovala podnětnou praxi německého Bauhausu a jako první se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Právě zde byly pod vedením Vincence Makovského položeny základy československého designu. Po roce 1945 byla škola začlenena do systému středních škol, poté zestátněna a přeložena do Uherského Hradiště. Zpátky do Zlína se vrátila roku 1959, kdy se pod VŠUP podařilo zřídit samostatné detašované pracoviště vedené Zdeňkem Kovářem, jedním z klíčových průmyslových designéru té doby. Koncepce nově vzniklého ateliéru tvarování strojů a nástrojů vycházela z dobových názorů na roli průmyslu, důsledně prosazováno bylo uplatnování ergonomického principu a humanizace pracovního prostředí. Detašované pracoviště se stalo významným střediskem, na než se obraceli státní výrobní podniky (Tatra Kopřivnice, Tesla, LET Kunovice a další). Zcela nová kapitola vývoje průmyslového designu začíná po roce 1989, kdy se do školy vrací design obuvi a vzniká Ateliér designu výrobků a dopravních prostředků a Ateliér tvorby prostředí života a práce. V současné době zde fungují dva ateliéry designu výrobku pod vedením Ivana Dlabače a Františka Buriana.