All Exhibitions

Urban Jungle

16/10/2019

Fotografický blog Concrete Jungle/Urban Forest zachycuje prostředí nezávislé pouliční kultury a to zcela přirozeně, bez ohledu na konkrétní místo, město, zemi či událost. Kompozice, barevnost a surová snapshotová estetika přetváří zaplivaná zákoutí v džungli a mimochodem napsaná slova ve vizuální básně. Autor, stejně jako graffiti writeři migrující mezi městy pro větší dosah své tvorby, cestuje, aby to či ono dílo, které mu přijde do cesty, nechal vyniknout. Zaměřuje se jak na fotografování graffiti s ohledem na kontext prostředí, do kterého je vsazeno, tak i na drobné události a zátiší, které aktuální prostředí přináší. Výstava představuje zlomek z celého, stále neukončeného souboru, který umožňuje nahlížet na přirozené aspekty života ve městech a v jejich vyloučených lokalitách bez předsudků ba dokonce s pozitivním nábojem. Každý graffiti „piece“ můžeme díky tomu vidět jako tvůrčí počin skutečného umělce a zároveň jako důkaz živého dění konkrétního místa a jeho návštěvníků. Autor dokládá, že existence těchto různorodých barevných znaků a křivek je ve městech stejně tak přirozená jako reklamy, obchody a samotní lidé. Současně v zápasu mezi graffiti a reklamním smogem je to pravděpodobně nerozhodně, ale záleží hlavně na tom, komu fandíte. Ovšem autorský vklad, osobitost a rukodělnost hraje spíše ve prospěch i toho zdánlivě nejneumělejšího tagu na skle zastávky autobusu. Kouzlo tohoto fenoménu spočívá jak v jeho samotných autorech, které nepojí míra nadání, ani jednotná motivace, tak v dostupnosti a „bezprahovosti“ jednotlivých děl. Zároveň svou zdánlivou nepatřičností může doposud u diváků vyvolávat stejný odpor, či nezájem jako současné umění.

Autor výstavy vystupující pod pseudonymem Ink Flo je fotografický autodidakt a amatér. V 90. letech, v době studia na střední škole ho jako mnoho dalších oslovil nový fenomén graffiti. Od té doby si ho nepřestal na svých cestách všímat a zhruba před šesti lety dospěl k jeho poměrně systematické, soustavné dokumentaci. Z domovských zákoutí Olomouce, kde po čase už nebylo co fotit, se přesunul do Prahy, přičemž neopomíjí zaznamenávat stejným způsobem i další tuzemská a světová města na svých cestách. Zásadním je pro něj hra s možnostmi města, na které graffiti reaguje a současně jeho skrytá poetika. //Elsa Rauerová
26. 9. 2019  – 14. 10. 2019