All Exhibitions

Fallout

20/02/2017

Tento príbeh sa odohráva vo svete znienom vojnou o pohonné látky. Pár rokov po svetovom konflikte a rozpade spoločnosti sa život na Zemi veľmi zmenil. Tí, ktorí prežili, bojujú o pitnú vodu a skrývajú sa pred kyslými dažďami a šialenými banditmi drancujúcimi pozostatky miest. Slovo bezpečie vymizlo zo slovníkov ľudí. Zem sa stala neúrodnou a to, čo z nej zostalo, nevystačí pre všetkých. Rádioaktívny spád spôsobil mutácie a ľudstvo sa pomaly ženie do istej záhuby.