All Exhibitions

Kopec, který neexistuje

23/03/2018
23. 7. 2017 v podvečer jsem vyrazil. Rozsáhlá houští vystřídala návrší hlíny různých tvarů a velikostí. Na jednu z nich jsem vylezl. Všude kolem byla neprostupná tma. Pouze v jednom směru jsem zahlédl jasně zářivé, rudé světlo. Jenže co to může být? Došel jsem blíž. Na osvíceném hřebeni bylo vidět siluety lidských postav. Scházeli dolů, potom zas nazpět. Pořád dokola. Ráno jsem ze svého okna už nikoho nezahlédl. Ani dříve zmiňovaný vrchol tam nebyl.