All Exhibitions

V hlavě

20/05/2017

Nepřenositelný vizuální zážitek
Fascinuje mě myšlenka, že nejsme schopni popsat jinému člověku, jak vnímáme barvu. V dětství nás naučili, že hasičské auto je červené a od té doby tuto barvu sami označujeme jako červenou. Ale co když moje červená není stejná jako Vaše červená? Co když jsem jako malý kluk viděl hasičské auto žlutě a pouze mě rodiče naučili označovat tento odstín jako červenou?
Barva je iluze. Barva jak ji známe neexistuje ve vnějším světě – mimo naší osobu. Na rozdíl od gravitace, nebo protonů, barva je tvořena v naší hlavě. Náš mozek převádí určité vlnové délky elektromagnetického spektra na barvu. Ty samozřejmě mohu přesně změřit, ale nemohu změřit nebo pozorovat to, jak vnímáme barvu uvnitř naší mysli. Z hlediska vnímání barvy jsme na to všichni sami
V NAŠICH HLAVÁCH.