About

Photogether Gallery vznikla v listopadu 2010 jako prostor pro současnou kulturu, když nám byl velkoryse poskytnut prostor protiatomového krytu pod zlínskou poliklinikou. Provozují ji studenti ateliéru Reklamní fotografie. Od ryze školních projektů jsme se přesunuli k volnějším výstavám a kurátorským akcím. Zorganizovali jsme už mnoho výstav, koncertů, promítání a několik přednášek. Chceme dokázat, že Zlín není město odkud musí všichni utíkat.

Ateliér reklamní fotografie je jedním z nejstarších ateliérů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Jeho zaměření se v průběhu let rozšířilo od klasické analogové fotografie až k digitální tvorbě, audiovizuálním experimentům a site-specific objektům. Hlavním těžištěm, napříč ročníky stále zůstává precizní, čistá fotografie. Ateliér každoročně pořádá množství workshopů a výstav. Současně se účastní aktuálního dění na poli vizuální kultury. Absolventi ARF jsou schopni samostatně pracovat s fotografickou technikou, vytvářet tradiční produktové a reklamní snímky i volné fotografické soubory. Vedoucí ateliéru: Jan Jindra // Interní pedagogové: Jaroslav Prokop, Lucia L. Fišerová, Michal Reichstäter, Evžen Sobek, Lubomír Ančinec // Externí pedagogové: Nikola Tláskalová.

Program a provoz galerie je finančně podporován z dotací statutárního města Zlína.