Books

Sourozenci
Daniela Dušková

Ilustrace, sazba, tisk: Elsa Rauerová
Vydala Photogether Gallery

Publikace Sourozenci představuje křehké dílo dvou autorek, Daniela Dušková zde vede rozhovory se svými mladšími sourozenci o jejich prožívání spirituality. Přičemž Elsa Rauerová dává tomuto dílu vizuální podobu výsostně jemného díla, které jde v duchu všech obsažených výpovědí. Naráží na domnělé představy rodičů a společnosti o dětech a jejich budoucím vývoji. Vlastí vlivy však mnohdy opomíjí a popírají. Knížka představuje citlivý pohled na duchovní vývoj člověka, který se odehrává tak nějak mimo hlavní proud, potají a velice proměnlivě. Dalo by se říct, že se chová jako malé zvířátko.   

MIKULOV GUIDE 21′
Elsa Rauerová

Rauerová ve svém projektu představuje svébytný autorský pohled na pouliční umění jako neopomenutelnou součást historického centra města Mikulov. Přirozenou součást všech prohlídek a nejznámějších výjevů se autorka rozhodla zpracovat hned ve třech rovinách. První tvoří fotografický soubor, který po vzoru lovců tagů dokumentuje odvrácenou tvář města. Tento výchozí bod pak rozšiřuje působivě zpracovaná publikace vytištěná prostřednictvím risografu, který dodává tomuto zinu svébytný ráz znovuobjevených fanzinů z prostředí streetartu. Třetím část projektu tvoří fiktivní mikulovský kroj, který autorka vytvořila za pomoci tradiční historické, fotografické techniky cyanotipie. Tuto metodu využila k přenosu fotografií zaznamenaných „tagů“ na látku, aby tak navodila dojem modrotisku. Střih oděvu je inspirován místními architektonickými prvky i tradičními kroji tohoto regionu.

CLOSE BUT NOT THE SAME
Matej Prijatelj 

text: Matej Chrenka, grafické zpracování: Elsa Rauerová
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě slovinských autorů v naší galerii.