FOTOFESTIVAL UNIČOV 5

27/04/2015
FFU_5

1/5/2015, 17:00 — 3/5/2015, 12:00

 

 Tereza Příhodová, Peter Gonda, Matyáš Chochola, Ladislav Vondrák, Michaela Švédová, Jan Burian, Svietlana Silich, Anna Ugolkova, Michaela Čadilová, Zdeněk Kvasnica, Jozef Ondrík, FaVU DJs and our students  – Vendula Knopová, Nikola Tláskalová + educators Jan Regal, Jaroslav Prokop, Jan Jindra

 

 

 

 

 

 

http://www.artmap.cz/fotofestival-unicov-5

https://www.facebook.com/events/433395966834123/

Michal Kalhous – Argentum

24/03/2015
11063973_10202473995769889_1435513762_o

MICHAL KALHOUS – ARGENTUM

PHOTOGETHER GALLERY, 1. 4. 2015, ZLÍN

 

 

Stříbro, latinsky Argentum, je ušlechtilý kov bílé barvy používaný člověkem již od starověku. Stejnojmenná výstava Michala Kalhouse (1967) volně odkazuje k unikátním vlastnostem tohoto prvku, jehož sloučeniny stojí v samém základu klasického fotografického procesu. A také k magické přeměně, kterou se zlatem a stříbrem spojovaly dávné alchymistické dílny. Soubor Argentum Kalhous sestavil pro konkrétní místo v konkrétním čase. Řazením a výběrem snímků se pokusil od jednoho snímku k druhému určit směr ve spletitém prostoru podzemního protiatomového krytu v nadcházejícím čase Velikonoc. Výsledný celek roste a vzniká v Kalhousově případě organicky a do poslední chvíle.

Nabízí se také sousloví „rodinné stříbro“. Téma rodiny a lidského soužití je, na rozdíl od posledních Kalhousových výstav, v případě celku Argentum spíše latentní. Autor se tentokrát soustředí na motiv kvality jednoduchosti a klidu věcí. „Rodinné stříbro nejsou jen příbory, ale i hodnota prostoru a prostředí jako taková, i když je někdy méně uchopitelná.“

Nevyučený mlynář Michal Kalhous, vystudoval matematiku a fyziku na olomoucké Univerzitě Palackého, kde také zahájil studium dějin umění. Vystavuje od devadesátých let dvacátého století. Kalhous svým analogovým fotoaparátem hledá krásu ve všednosti věcí a situací, v prostotě jevů, obyčejnosti a náhodě. Jeho výstavní cykly, jako například My father is a star nebo Muž a žena, jsou pečlivě sestavenou a vzájemně propojenou sítí na první pohled zdánlivě nesouvisejících výjevů a drobných banalit, jež by mohl zažít či vyfotografovat každý. Přitom právě tato obyčejnost je pro Kalhouse nejhlubší zprávou o životě jako takovém. Jisté tvůrčí paralely najdeme například v práci Markéty Othové, u o generaci staršího Jana Svobody a také na snímcích Miroslava Machotky, který se však odlišuje politickým podtextem svých fotografií.

Kalhous má svébytný přístup k fotografické technice. Jeho snímky jsou často neostré nebo špatně exponované. Situace sama má u něj přednost před přesným technickým zpracováním, pokud si to obraz žádá. Rozšiřuje se tím technická představa o možnostech fotografie jako takové a znejisťuje se klasická ostrá hranice mezi uměleckou galerijní fotografií s velkým „F“ a amatérskými snímky.

Teoretikové často upozorňují na bezčasí dýchající z Kalhousových snímků. Výjevy, jež zachycuje, se mohly odehrát včera i před sto lety. Také cyklus Argentum využívá fotografií z různých období, od nejstarších až po nejnovější. Autorovou snahou je, aby časová ukotvenost nebyla z jednotlivých snímků zjevná. Zaměřuje se na tok dění spíše než na vysekávání významných a jedinečných momentů z něj. Zajímá se o opakování toho, co bylo a bude. Jeho fotografie jsou hledáním ztraceného času, hledáním toho, co tu stále je.

Klára Židková

Predvidevanje/ Předvídání / Foreseeing

04/03/2015
POSTER_SLOVINCI_300DPI_UPDATE

Výstava prác študentov Univerzity v Lublani / exhibition of works by students at the University of Ljubljana

11. 3 – 27.3 2015

opening  11.3 at 17:00

V poplavi podob, ki nakazujejo, da smo vsi fotografi, sta znanje in ozaveščanje svetlobe ključ do razumevanja okolja v najširšem mogočem pomenu. Fotografija se tako začne s ponotranjenjem svetlobe kot fizikalnega pojava in konča s svetlobo kot mislijo. Če je odlika vsakega ustvarjalca moč predstave, je posebnost fotografov moč predvidevanja.

V záplavě obrazů, které předpokládají, že jsme všichni fotografové, jsou znalosti o světle klíčem k pochopení okolí v nejširším slova smyslu. Fotografie tak začíná internalizací světla jako fyzického jevu a končí se světlem jako myšlenkou. Pokud je základní vlastností každého tvůrce představivost, je jeho výjímečnost v schopnosti předvídat.

In the flood of images, which presume that we are all photographers, knowledge and awareness of light are keys for understanding the environment in the broadest possible sense. Photography starts with internalising light as a physical phenomenon and it ends with light as a thought. If the power of imagining is the merit of every creator, is its exceptionality in the ability of foreseeing.

Text by doc. Peter Koštrun

 

Konontsev / Melnitchenko / Подія

07/02/2015
konontsev_melitchenko

Приглашаем вас на открытие фотовыставки “Подія”, которое состоится 11 февраля в 18 часов в Photogether Gallery (Злин, Чехия).

Вашему вниманию будут представлены фотопроекты Андрея Кононцева (Крым) “Затишье перед переворотом” и Сергея Мельниченко (Николаев, Украина) “Военкомат”.

 

Vernisáž streda 11.2 2015 o 18:00

Archive