Students


Graduates

Elsa Rauerová

MIKULOV GUIDE 21′

Elsa Rauerová ve svém projektu představuje svébytný autorský pohled na pouliční umění jako neopomenutelnou součást historického centra města Mikulov. Přirozenou součást všech prohlídek a nejznámějších výjevů se autorka rozhodla zpracovat hned ve třech rovinách. První tvoří fotografický soubor, který po vzoru lovců tagů dokumentuje odvrácenou tvář města. Tento výchozí bod pak rozšiřuje působivě zpracovaná publikace vytištěná prostřednictvím risografu, který dodává tomuto zinu svébytný ráz znovuobjevených fanzinů z prostředí streetartu. Třetím část projektu tvoří fiktivní mikulovský kroj, který autorka vytvořila za pomoci tradiční historické, fotografické techniky cyanotipie. Tuto metodu využila k přenosu fotografií zaznamenaných „tagů“ na látku, aby tak navodila dojem modrotisku. Střih oděvu je inspirován místními architektonickými prvky i tradičními kroji tohoto regionu.