Students


Graduates

Aneta Vašatová

Recto Verso

Jdu krajinou
a snažím se ji pochopit. Nechávám ji,
aby mě ovlivnila
a otiskla se do mého srdce.
Věnovala jsem se instalaci člověka do krajiny, jeho splynutí a skrývání. Tiskla jsem moje osobní krajiny na tkaniny sublimačním tiskem a zkoumala jejich charakteristiku. Pak jsem je dále umísťovala do jejich prostředí a zkoumala proměnu kontextu a vyznění fotografie. Člověk je zbavený své tváře, identity a ega. Zde se stává podstavcem pro krajinu. Je její součástí. Motiv na látce je příroda, ale již transformovaná technologickým procesem. Splývá s okolím, ale nikdy se jí nestane.