Students


Graduates

Elena Gerthoferová

Hranice

Výstavný súbor predstavuje architektúru pohraničných budov Slovenska. Budovy vytvorené v rôznych obdobiach, ktoré slúžili svojmu pôvodnému účelu relatívne krátko. Niektoré sa po vstupe do schengenského priestoru zbúrali, iné našli svoje využitie například ako továrne, čerpacie stanice, obchodíky, či dokonca múzeum a niektoré sa nechali len tak napospas osudu.