Students


Graduates

Jan Pospíšil

Workout

Posilování je definováno jako cvičení zaměřené na růst svalů. Existuje široké spektrum technik, které se liší na základě požadovaného výsledku. Způsob, kterým se provádí určitý cvik, se nazývá technika cvičení, která se začala intenzivně vyvíjet počátkem 19. století. Mezi nejrozšířenější techniky (principy) patří např. princip pyramidy a pálení, jejichž obecným úkolem je efektivním a správně zvoleným postupem dosáhnout výsledku podle představ každého cvičence a sportovce.

Tento soubor by měl charakterizovat význam slov posilování, cvičení  a jeho primární podstatou je uvést nezasvěcené publikum do kontextu filosofie tohoto ,,sportu.‘‘ Současně kategorizuje úroveň pojetí posilování a dává do souvisloti tendence, jež jsou s posilováním, fitness nebo kulturistikou spojovány.