Students


Graduates

Michal Buráň

Jak málo chybělo / So close

IMG_20150104_182403

Smuteční síně socialismu

rf_bp_2013_m_buran_smutecni_sine_001

Smuteční síně jsou nejzachovalejší skupinou budov z období reálného socialismu. Jednak proto, že stojí často v odlehlých obcích, za druhé bývají zátěží obecních rozpočtů a nezbývají prostředky na jejich provoz, rekonstrukce nebo demolice.
Ve velké většině si zachovaly až do dnešních dnů svůj původní vzhled. Některé z nich jsou používány jen několikrát do roka (Starý Jičín, Jablůnka), některé byly použity jen několikrát za celou svou existenci (Kunčice pod Ondřejníkem) a některé nebyly použity vůbec (Volyně, Vracov). Z celkového počtu asi tří set vybudovaných síní je dnes využívána přibližně polovina. Část není využívána vůbec a část staveb změnila způsob využití. Síň ve Volyni je využívána jako galerie, v Hnojníku jako autoservis, ve Slušovicích jako městské kulturní středisko.
Michala Buráně dlouhodobě fascinují vesnické stavby občanské vybavenosti z období normalizace. Pohledem současného zájmu o architekturu let 1948-1989 jsou právě smuteční síně unikátním celkem, vhodným k důkladnému pozorování a analýze. Jejich výstavba byla zdůvodněna ateizací pohřebnictví, nutností nahradit křesťanský obřad. Byly vypracovány případové studie podle velikosti spádových oblastí a počtu obyvatelstva. Masová výstavba pak začíná po roce 1970. Projekty ale obsahovaly velké množství chyb a nelogičností. Dnes trápí soukromé i obecní vlastníky špatné provedení staveb, zatékání vody i problémy s vytápěním.
Přesto jsou normalizační smuteční síně fascinujícím svědectvím své doby, schopnosti architektů a výtvarníků vypořádat se s komplikovaným zadáním, které se na jedné straně snažilo popírat křesťanskou ikonografii, na straně druhé se častokrát nevyhnulo klasickým sakrálním motivům.

Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image