All Exhibitions

FAIRY TALES

04/11/2015

Vernisáž společné výstavy fotografií studentů ateliéru
Reklamní fotografie FMK UTB a studentů Creative Photography II. indonéské
BINUS University s názvem Fairy Tales / Pohádky, která se koná ve středu 11.
11. 2015 v 18:00 hodin v Galerii Photogether v budově Zlínské polikliniky.
Výstava potrvá do 11. 12. 2015.

 

POSTER BY 420 728 528 648