All Exhibitions

Tadeáš Kotrba-Nad prachem barva

07/03/2017

Výstava obrazů Tadeáše Kotrby ukazuje jeho nejnovější práce. Při tvorbě maleb využívá svou paměť a ponořuje se do prachu vizuálních vzpomínek. V jasných a promyšlených tazích vyvstává složitost přírody. Přítomností člověka dostává do kompozic pohyb a metaforické významy, které se skrývají v boji s překážkami, vytvořenými přírodou i lidskou rukou. Důležitou úlohu má barva koncentrovaná do monochromatických pláten, jenž umocňují atmosféru zažitých chvil.
Zůstává člověk stále pouhou stafáží krajiny nebo už má mnohem větší roli? Odpověď na tuto otázku ve své výtvarné práci autor nehledá. Ale divákovi se může stát vodítkem, jak se pustit do dialogu s malbami Tadeáše Kotrby.