All Exhibitions

Pavel Matoušek, Jaromír Harna – Natura Vincit

12/01/2020

Pavel Matoušek působí na fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako doktorand na oboru Vizuální komunikace. Během svých studií na ateliéru fotografie UJEP se účastnil mezinárodních dokumentárních projektů v Nizozemí, Indii a Keni, v roce 2016 byl oceněn v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie. Ve své tvorbě akcentuje užití fotografického obrazu jako nositele zkušenosti a prožitku. Klade důraz na způsob instalace díla jako na podstatný faktor utváření uceleného sdělení. Ke své výstavě v galerii Photogether si přizval studenta třetího ročníku FUD UJEP Jaromíra Hranu (*1998), který se ve svých pracích vyznačuje příbuznými prostředky.

Spojujícím prvkem tvorby Pavla Matouška a Jaromíra Harny je jistá provázanost s filozofií jako výchozím bodem pro tvorbu obrazu. Konceptuální přístup zaměřený na přenos prožitku a zkušenosti na diváka doprovází soustředěný až meditativní přístup k pozorování a následnému zachycení obrazu. Ten se stává solitérním, čistým sdělením, které díky použití černobílé fotografie, plave v naprostém bezčasí. Na výstavě Natura Vinict můžeme sledovat ohledávání hranic: těch přírodních a současně i těch vizuálních, zobrazivých, které vytváří medium fotografie. Autoři se dotýkají i tématu antropocénu jenž však díky letmým náznakům nepůsobí pateticky. Výstava volně navazuje na výstavy Michala Kalhouse a Terezy Kabůrkové, které v galerii Photogether proběhly v předchozích letech.

Vernisáž 11. 12. v 18:00
Kurátorka: Elsa Rauerová