All Exhibitions

Lucia Sekerková Bláhová – Vrăjitoare / Čarodějnice

09/10/2018

Studentka Ateliéru reklamní fotografie Fakulty mutimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lucia Sekerková Bláhová představí výstavu s názvem Vrăjitoare / čarodějnice – Ženy predávajúce nádej. Vrăjitoare (čarodějnice): věštkyně, bohyně, léčitelky…
S takovým označením se identifikuje mnoho romských Olašských žen žijících v Rumunsku. Věštění mělo u romských kočovných skupin procházejících evropským prostorem v minulosti velkou tradici.
//Ve čtvrtek 25.10. od 18:00 bude výstava otevřena spolu s dernisáží v Kabinetu T. Vernisáž 17.10. ve středu v 18:00//