All Exhibitions

Open call

28/06/2015

for english scroll down

Open call Photogether Gallery ! Obsahovo aj formálne bez akýchkoľvek obmedzení. Nezáleží na médiu, veku alebo zameraní.
Vítané sú :
Autorské / Kurátorské projekty / sólo výstavy / skupinovky / retrospektívy / introspektívy / študenti / neštudenti / nad 35 / žijúci nežijúci autori a všetko ostatné.

Termín / zima 2015/2016

Deadline / 15. 8 2015

Popis projektu s portfóliom zasielajte na opencall@photogether.org

 

Plán galérie  : PLAN_I

Popis miestností : PLAN_II

 

Open Call of Photogether Gallery! Content and form without limits. Independently of media, age or purpose. Welcome to join are: author / curathor projects / solo and group exhibitions / retrospectives / introspectives / students / non-students / above 35 / living and non-living authors and everything else

Term / winter 2015/2016

Deadline / 15.8.2015

Please send portfolios with description of the projects on opencall@photogether.org

Gallery plan : PLAN_I

Ground plan : PLAN_II