All Exhibitions

Dominik Běhal – Je tma a změklo kamení

13/12/2017

15.11 – 13.12.

Malíř Dominik Běhal (*1988) vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti obor malby. Poté následovalo studium v ateliéru malby u prof. Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarného umění. V rámci studií v letech 2009-2015 prošel také ateliérem prof. Vladimíra Kokolia. V celé své tvorbě se věnuje technikám malby. Klasický formát obrazu překročil při spolupráci na designovém nábytku NARKi s Romanem Kvitou, který prezentovali na Designbloku 2015. Nyní působí v pražském Studiu PRÁM, kde má svůj malířský ateliér jako dalších 11 absolventů AVU a UMPRUM.

Název výstavy Je tma a změklo kamení si v sobě nese odkaz na prostor temného bunkru v podzemí, ve kterém se pomyslně ztrácí vnímání časoprostoru. Tato slova nenápadnou metaforou odkrývají charakter děl. Dominik Běhal svou tvorbu v posledním roce nejvíce zaměřil na specifickou malířskou techniku fresky. Tím se také odpoutal od většiny současných autorů, pracujících s multimediálními přesahy malby-objektu. Stal se tak možná pro někoho konzervativním solitérem. Samotný proces přípravy této uměleckořemeslné technologie doprovázelo experimentování autora s dostupnými materiály. Fresky jsou vytvořeny ve formě závěsného obrazu, kterou tak umělec transformoval a osvobodil od závislosti na místě určení v různých interiérech zámků a kostelů, kam bývaly  v minulosti objednávány. Nově uchopená forma fresky umožňuje jiné perspektivy k využití této přehlížené techniky.

Soubor vystavených freskových obrazů zhmotňuje barevný pohyblivý záznam dokumentárního snímku ze 30. let minulého století, zvaný The Thirties in Colour. Dokument je důležitým výchozím motivem v celé tvorbě malíře. Prezentované video bylo inspirací k rozfázování snímku do jednotlivých „sekvencí“ v prostoru formou statických obrazů, překrývajících vrstvy nasnímaných informací. Dominik Běhal aktualizuje obsahovou stránku historického media fresky zaměřením na dějiny 20. století. Paměť a historie, ať už jedince či společnosti, doprovází každou malbu.

Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image
Additional Image